Diwygio’r systemau lesddaliad a chyfunddaliad yng Nghymru a Lloegr

Closes 22 Feb 2022

1. Diwygio Lesddaliad a Chyfunddaliad 

1. Beth yw eich enw?
2. Beth yw eich cyfeiriad e-bost?
If you enter your email address then you will automatically receive an acknowledgement email when you submit your response.
3. A ydych yn ymateb fel unigolyn neu ar ran sefydliad? (Gorfodol)
(Required)